İletişime Geçin: +90 212 605 11 00
 

Medikal Transformatörler

Hastahaneler, sağlık merkezleri, göz hastahaneleri vb. tıbbi mahallerin elektrik tesisatları TS HD 60364-7-710 normuna uygun olmak zorundadır.

Bu uluslararası norm ile sağlığımızı tehdit edebilecek her türlü elektriksel problem kontrol ve güven altına alınmıştır. Bu uluslararası standartta prematüre bebek odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, kalp ile ilgili işlemlerin yapıldığı ve enerji kesintisinin kritik olduğu her türlü oda grup-2 odası olarak isimlendirilmiştir. Bu odalar için ayrı elektriksel güvenlik elemanları kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Kullanım Alanları:

  • Ameliyathaneler,
  • Ameliyathane hazırlık odaları
  • Yoğun bakım odaları,
  • Alçı odaları,
  • Uyandırma odaları,
  • Kalp katerizasyon odaları
  • Anjiyografik muayene odaları
  • Prematüre bebek odaları