İletişime Geçin: +90 212 605 11 00
 

Medical Transformatörler

Hastahaneler, sağlık merkezleri, göz hastahaneleri vb. tıbbi mahallerin elektrik tesisatları TS HD 60364-7-710 normuna uygun olmak zorundadır.